Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
Continental Rekreatie

Disclaimer

Disclaimer

Continental Rekreatie B.V. (Kamer van Koophandel 09034799), hierna te noemen Continental Rekreatie, verleent u hierbij toegang tot de website('s) van Continental Rekreatie. Wij behouden daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Door de websites van Continental Rekreatie te gebruiken, op welke wijze ook, stemt u in met deze disclaimer. Onder de websites van Continental Rekreatie vallen de volgende domeinen.

Aansprakelijkheid

Continental Rekreatie spant zich dagelijks in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Echter kan het, ondanks onze zorg en aandacht, voorkomen dat bepaalde inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Continental Rekreatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze website. Aan de vermelde prijzen en informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten zijn onder voorbehoud. Indien u onjuistheden constateert op deze website of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij ons te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Technische beschikbaarheid

Continental Rekreatie streeft naar een optimaal gebruik en goede bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan zullen wij deze zo spoedig mogelijk verhelpen.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website en alle inhoud ervan (waaronder foto's en teksten) zijn het intellectueel eigendom van Continental Rekreatie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen, ongeacht het medium, is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming.

Auteursrechten

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers. Het is niet toegestaan deze site te framen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Continental Rekreatie is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Het gebruik van de merknaam en/of misspellingen en beeldmerken van Continental Rekreatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Te noeme de volgende merken;

 • Continental Rekreatie
 • Landgoed de Scheleberg
 • Bospark Ede
 • Recreatiepark ’t Gelloo
 • Recreatiepark de Wielerbaan
 • Recreatiepark de Witte Hoeve
 • Résidence de Leuvert
 • Recreatiepark Beekbergen
 • Résidence Lichtenvoorde
 • Résidence Valkenburg
 • Recreatiepark het Esmeer
 • Park Westerkogge
 • Parc de IJsselhoeve
 • Résidence Westenburg
 • Résidence Maarsseveense Plassen
 • Resort Veluwe
 • The Dutch Palm
 • Resort Lage Vuursche